Stichting MyrSis

Alle adoptiedieren zijn gechipt, gesteriliseerd of gecastreerd,  uitgezonderd pups, en voorzien van een geldig paspoort en gezondheidsverklaring. Adopteer je een pup ben je als adoptant verplicht om er voor te zorgen dat de hond steriel wordt gemaakt.

 

Je bent van plan om de hond een liefdevol tehuis te geven en er alles aan doen wat betreft de opvoeding, verzorging en ziekte.

 

Wanneer je hier niet meer toe in staat bent, ben je verplicht de hond aan de stichting terug te geven; dit zal schriftelijk worden  vastgelegd, en de overeenkomst wordt ontbonden; adoptiegelden worden niet gerestitueerd.

 

In geval van ziekte of als de hond overlijdt ben je verplicht dit aan de stichting te melden.

 

Je bent ten allen tijde bereid om de stichting toe te staan een bezoek bij jou thuis te brengen.

 

 De hond zal steeds een volwaardig lid van je gezin zijn; regelmatig worden uitgelaten en in huis overnachten. Onze honden mogen niet volledig buiten gehouden worden en mogen nooit aan de ketting gelegd worden.

 

Je bent verplicht bij verhuizing, een ander e-mailadres, of    telefoonnummer dit aan de stichting door te geven.

 

Je bent je er van bewust dat een adoptiehond uit het buitenland traumatische ervaringen kan hebben meegemaakt: je bent verplicht dit aan de stichting te melden, mocht je dit waarnemen, en er alles aan te doen om dit de juiste aandacht te geven.

 

Je bent je er van bewust dat een adoptiehond uit het buitenland niet gewend hoeft te zijn aan het wonen in een huis, kinderen of andere huisdieren, het lopen aan de lijn, of begrip heeft van regels. Wanneer de hond ontsnapt, dien je de stichting hier direct over in te lichten.

 

De informatie die de stichting heeft over de hond, is een eerste indruk van de beheerders van het asiel in het buitenland: de stichting of het asiel is niet aansprakelijk voor welk gedrag ook, aandoeningen die bij de hond opkomen na de plaatsing, onverwachte schofthoogte of leeftijd.

 

Stichting MyrSis wordt een paar dagen na plaatsing ( ca. 3 dagen) op de hoogte gesteld over hoe de eerste dagen zijn gegaan. Na verloop van tijd verwacht de stichting af en toe nieuws hoe het met de hond gaat.

 

Wanneer de stichting een hond bij de adoptant brengt en de woonsituatie komt niet overeen met wat ons verteld is, zullen we de hond niet bij je plaatsen. Er zal geen restitutie plaats vinden.

 

Geen van onze honden mag worden gebruikt voor de jacht.

 

Wanneer je per dag lang van huis bent, dient er een oppas te worden ingeschakeld of dat de hond in ieder geval wordt uitgelaten door buren, familie of honden uitlaatservice.

 

Je dient je aan de controles bij de dierenarts te houden.

 

Verkoop of gratis weggeven aan derden is niet toegestaan; wil je de hond ergens anders plaatsen, neem je contact op met de stichting, en werk je mee aan de herplaatsing. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Wanneer de stichting het vermoeden heeft dat de hond verwaarloosd of mishandeld wordt, zal de dierenbescherming worden ingeschakeld, de hond wordt in beslag genomen en er vindt geen restitutie plaats.

 

Je steunt Stichting MyrSis door een hond te adopteren en hiervoor het afgesproken bedrag te betalen. Donaties zijn altijd welkom.

 

Geen enkele mondelinge overeenkomst kan deze regels wijzigen en/of veranderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myrsis@zeelandnet.nl